یاد ایام گذشته

اون که عاشقانه خندیدخنده های من و دزدید

یادش بخیر روزهای رفته برباد و خاطرات رفته از یاد و دوستهای رفته در خواب یاد تمام

تک تک لحظه های حضور عشق توی رگهای وجودم بخیر یاد ثانیه ثانیه های انتظارهای

پر از استرس بخیر یاد تمامی اشکهایی که ریختم بخیر چه حسهای خوبی بود حس

دوست داشتن یواشکی حس اینکه یکی مال خود خود خودته یاد تمام حسهای تلخش

هم بخیر حس از دست دادن حس باختن حس اینکه نکنه نشه یادش بخیر چه خوب

بود و چه تکرار نشدنی اون همه احساس

/ 2 نظر / 105 بازدید
وفا

حس خوب دوست داشتن های یواشکی رو هستم داغ شدن ها .. سرخ شدن ها .. نه الانا همون مال ایام جوونی ..

nanaz

واقعاً یاد همه ی اون لحظه های خوب و بد،خوش و سخت بخیر....[گل]