دل من

واایییییییییییی چه حالی داد امروز وقتی بعد از سالها ساعت 8/15 ازخواب بیدار شدم

بدون استرس حاضر شدم و اومدم سر کار و ساعت 1 هم خونه ام هووررررررررااااااااااااااااااا

کلی خوشحالم واسه این روزها عید کلی مهمون داشتیم از شمال و سه روز پیاپی

جاتون  خالی ... اما فقط هه کمی خسته شدم که بعدش جمعه رو کلی از صبح تا شب

استراحت  مطلق بودم خیلی خوب بود واسه روحیم کلی سرحال اومد دلم یه مسافرت

توپ هم  می خواد اما الان نه توی مهر که هوا خوبه دلم مشهد هم می خواد . دل من

چه چیزهایی که نمی خواد نیشخندیه کمه دیگه فکر کنم خیال باطلخب دلم یه تحول عظیم هم

می خواد چشمک دل شما چی می خواد

راستی چرا این همه مردم سریال ببین شدند ولی درکل این سریالای ترک خیلی

بهتر از مزخرفاتیه که اونهای دیگه نشون می دن

/ 0 نظر / 11 بازدید