خدایا شکرت

ای خدا جونم مرسی که صدامو شنیدی

بدجوری دلم هوس زیارت کرده بود خدا رو شکر امروز صبح از اداره زنگ زدند و گفتند

که هفته بعد من برم مشهد با همسر گرام وایییییییییییی خدا جونم شکرت یک

هفته فکرشم نمی کردم اینقدر زود جواب بده دعاهام

نائب زیاره همه دوستان اگر خدا قبول کنه می شم

/ 0 نظر / 17 بازدید