پینه دوز

مشهد خیلی خیلی خوش گذشت و یک هفته دور از هیاهوی محل کار استراحت کردن

منو حسابی تنبل کرد و کلی غبطه خوردم که چرا من نمی تونم مثل زنهای دیگه از

زندگی لذت ببرم . دلم برای زیارت خیلی تنگ شده بود پنج سالی بود که نرفته بودم

خدایا شکرت برای تمام داشته ها و برای تمام چیزهایی که به من دادی

/ 1 نظر / 13 بازدید
الهام کاشونی

سلام خانومییییییییییییییییییی زیارتت قبول نمی دونم منویادت هست یا نه اما دلم هوات رو کرد اومدم سری بهت بزنم خوشحالم که رفتی پابوس اقا ایشاله که زودبه زود قسمتت بشه واسه منم دعا کن منم خیلی دلم میخواد که برم هوایی شدم بدجور [گل]