امید

روزها از پی هم می آیند و می روند زندگی روند کشداری رو برای من پیدا کرده انتظار

خیلی سخته و من محکوم به تحمل این انتظارم انتظاری که نمی دونم تا کجا و تا کی

ادامه دارهر دلم نمی خواد نا امید باشم از ناامیدی و مایوس بودن متنفرم سعی

می کنم با جملات تاکیدی مثبت روح زندگی رو توی روزهام جاری کنم سعی می کنم از

ته مانده های عشق خرج این روزهای کسل کننده مرگبار کنم سعی میکنم و امیدوارم

که این همه تلاش به نتیجه برسه و من به خنده و شادی نزدیکتر بشم.

ای زندگی من ازت آرامش درونی و شادی می خوام پس شادی روزهای رفته ام رو به

من بگردون ای زندگی عشق رو به من برگردون

/ 2 نظر / 15 بازدید
برای تو

مطمئنم که تلاشت می تونه مثمر ثمر واقع بشه و زندگی شادی رو خواهی داشت

هستی

منم امیدوارم هر چه زودتر به ارامشی که میخوای برسی و از ته دل بخندی [قلب]