شمال

خوب بریم سر اصل مطلب خاطرات شمال محاله یادم.... خیلی خیلی خوش گذشت جای

همه خالی چه صفایی کردیم اساسی راه رفت یه کم طول کشید 6ساعتی توی راه بودیم

تا بابل خیلیه نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بعدش شب کلی دور هم بازی کردیم و خندیدیم و فرداش رفتیم

جنگل و امامزاده گزو شیرگاه وای چه مناظر طبیعی روح آدم زنده می شد اونجا عکس

موجود نیست چون دوربین ما خراب بود متاسفانه اما ما اصلا خودمون رو ناراحت نکردیم

جوجه زدیم بازی کردیم دسته جمعی و اهنگهای محلی خوندن و خلاصه خوش گذشت و

ما هم در دود قیلون بسی معتاد شدیم روز دوم عصری رفتیم دریا و یه تخت اجاره کردیم

و صندلی و میز تا 12شب ای حال داد ای حال داد که نگووووووووووووووووووووووووووووووووو

روز سوم ساعت 3 رفتیم لب دریا چه امواج خروشانی بود یه 2 ساعتی بچه ها تو آب

بودند ( فقط بچه ها ) خراصه ساعت 5 رفتیم همون جای قبلی یه تخت و چند تا صندلی

و آتیش و شام روی آتیش آهنگ و خلاصه اخر شب بزن و برقص و کل ساحل رو به رقص

در آوردیم شلوغی شده بود که بیا ببین  ساعت 1.5 اومدیم خونه و دوشنبه صبح راهی

منزل شدیم برای تنوع از جاده فیروزکوه اومدیم چه جاده خشکی بود ساعت 2 رسیدیم

خونه و شب هم خونه مادر شوهر و روز مرد و اونجا هم کلی خوش گذشت امیداوارم که

به همه شما هم خوش گذشته باشه

/ 5 نظر / 15 بازدید
هموطن

سلام هموطن خوب من اول : در پست قبل این واژه " فرک " و در پست فعلی این واژه " خوب " و " خراصه " باید اصلاح بشه . [خجالت] میگما : از همون جون عمه ام تا ته اش خونده بودم که چی تو اوون مخ هموطن جانمان میگذره . [چشمک][قلب][چشمک] آره اتفاقا به ما هم خوش گذشت . از صبح کله ی سخر حدود ساعت 9 بلند میشدم و یه راست دنبال بدبختی و تا خود ظهر . بعد از شرمندگی ه شکم صاب مرده در میومدم و یه نیم چه خوابی و باز بدو بدو و تا شب میومدم خونه و یه شامی و تا حدودای ساعت 4.30 صبح پای سیستم و با این کل کل کن و با اوون و خلاصه باز همین قصه رو دوباره بخون تا هر قدر دلت بخواد . خلاصه جای دوستان خالی . هر از گاهی هم میرفتم ساحل دستشوئی و یه آبی به سر و صورت میزدیم و خلاصه نگو و مپرس . خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مردم از این همه خوشبختی . [قلب][چشمک] حالب بید نبید ؟

نارنجدونه

همیشه به گردش بالام جان

نارنجی

سلام دوست عزیز . خیلی خیلی خوشحالم که دوباره پیدات کردم پینه دوز!

مریم و محسن

خوبه که خوش گذشته منم دریا رو خیلی دوست دارمممممممممممم همیشه به گردش