آمدن عید مبارک

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز / که گرد عارض بستان بنفشه دمید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید

سال نو مبارک دوستان و هموطنان عزیزم امیدوارم که سالی سرشار از نکویی و خوشبختی به دور از غم و محنت داشته باشید

با لهجه بره بخونید happy new year

/ 2 نظر / 23 بازدید